Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Monique van Zeijl fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 januari 2019.

Monique van Zeijl fotografie is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Monique van Zeijl fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.mooifotograferen.nl en www.filmyourselfie.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld worden en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Sommige gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies, worden toegepast om de gebruikerservaring van de websites te verbeteren. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan fotografie@mooifotograferen.nl

Persoonsgegevens die Monique van Zeijl fotografie verwerkt
Monique van Zeijl fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.mooifotograferen.nl en www.filmyourselfie.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website www.mooifotograferen.nl, www.filmyourselfie.nl en/of dienst Monique van Zeijl fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via fotografie@mooifotograferen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Monique van Zeijl fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Monique van Zeijl fotografie) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
Monique van Zeijl fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Account op de website: totdat jij deze opzegt
Foto’s: De geleverde foto’s worden 7 jaar bewaard bij evenementen zoals bruiloften en levensgebeurtenissen, portret- en profielfoto’s 1 jaar.
Niet geleverde foto’s worden per direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Monique van Zeijl fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de accountant of de belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Monique van Zeijl fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor meer informatie op www.cookiecentral.com.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monique van Zeijl fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotografie@mooifotograferen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal ik je de mogelijkheid bieden daar bezwaar tegen te maken.

Monique van Zeijl fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Monique van Zeijl fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Foto’s en videofilmpjes worden niet in de “cloud” opgeslagen, maar op harde schijven en Cd-rom’s / Dvd’s. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via fotografie@mooifotograferen.nl

>